Evropská unie – CZ

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti KOVO-PLAZMA – OPZ 97

 

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013392
Číslo a název výzvy: 97, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II


Období realizace projektu: 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022


POPIS REALIZOVANÉHO PROJEKTU PODPOROVANÉHO Z OP-ZAMĚSTNANOST

 

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich
kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici.


Cílová skupina:
Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou
osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.


Projekt obsahuje následující aktivity:
– Obecné IT
– Měkké a manažerské dovednosti
– Účetní, ekonomické a právní kurzy
– Technické a jiné odborné vzdělávání
– Interní lektor

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V
RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.

eu