Kontakt – EN

Billing address:

KOVO-PLAZMA s.r.o.

Běly Pažoutové 30

624 00 Brno

IČO: 25550926, DIČ: CZ25550926

Production:

KOVO-PLAZMA s.r.o.

Brněnská 537

664 42 Modřice

Opening hours – Order intake:

Monday to friday

7:30 – 11:00

11:30 – 15:00

Opening hours – Order expedition:

Monday to friday

7:30 – 11:30

12:00 – 15:00

Company top management:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Radek Hurbánek, Ph.D.,MBA

Managing director

+420 531 010 151

+420 737 800 562

radek.hurbanek@kovoplazma.cz

Aleš Berger, MBA

Managing director

+420 531 010 120

+420 608 882 153

berger@kovoplazma.cz

Sales department:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Filip Dohnal

Order and complaint processing

+420 531 010 101

+420 774 280 910

obchod@kovoplazma.cz

Eva Neubergová

Order information

+420 531 010 101

obchod@kovoplazma.cz

Kamil Abdul

Specialist for Key Customers

+420 531 010 104

+420 722 943 380

obchod@kovoplazma.cz

Jaroslav Flášar

Specialist for Key Customers

+420 602 503 982

obchod@kovoplazma.cz

Production department – Production preparation:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Jiří Palas

Order preparation

+420 531 010 122

obchod@kovoplazma.cz

Štěpán Válek

Order preparation

+420 531 010 121

obchod@kovoplazma.cz

Jiří Horáček

Technologist

+420 531 010 126

obchod@kovoplazma.cz

Ladislav Spargel

CAD technician

+420 531 010 123

obchod@kovoplazma.cz

Petr Král

CAD technician

+420 531 010 123

obchod@kovoplazma.cz

Production department:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Marek Báňa

Manager

+420 531 010 131

+420 774 400 257

vyroba@kovoplazma.cz

Přemysl Vespalec

Planning, Order deadlines

+420 531 010 132

vyroba@kovoplazma.cz

Production department -Purchasing, Warehouse, Expedition:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Daniel Božek

Manager

+420 531 010 171

+420 774 500 003

bozek@kovoplazma.cz

Martina Themlová

Order dispatch

+420 531 010 102

themlova@kovoplazma.cz

Roman Haluza

Cooperation, transport

+420 531 010 171

+420 774 400 247

sklad@kovoplazma.cz

Roman Jelínek

Cooperation, expedition

+420 531 010 171

sklad@kovoplazma.cz

Zbyněk Čech

Material purchasing

+420 777 074 356

sklad@kovoplazma.cz

IT department:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

David Surovec

IT specialist

+420 775 608 692

surovec@kovoplazma.cz

Accounting department:

NAME

POSITION

PHONE

MOBILE PHONE

E-MAIL

Elena Hurbánková

Chief accountant, Invoicing

+420 608 868 829

hurbankova@kovoplazma.cz

Lenka Kadlecová

Accountant, Invoicing

kadlecova@kovoplazma.cz

Guard service (nonstop):

POSITION

PHONE

Gate-keeper

+420 531 010 153